fbpx

גלריה

ההולכים בחושך, חנוך לוין, עיבוד ובימוי רוני קינן, תאטרון חי-פה 2008

חוויה מופלאה עם סדנה מתקדמים. בעיבוד היו בצד שלישיית ההולכים בחושך במקור, המחפשים להממלט מהבדידות ולמצוא משמעות, היו גם הולכות. האיזון בין המינים יצר איזה פרספקיבה רחבה. תפאורה: כדי ליצור עומק ותנועה של שוטטות מאחור היו קוליסות עם ציורי ביניינים באט אאוט - חלונות מתוכם מציץ אור הבתים כביכול. הקוליסות נעו על גלגלים ובדרך זו יצרנו לרגע סמטה או פיתול, אפשרות לצאת כביכול מאחורי ביניין. חלקים גדולים בעבודה היו מסוגננים מזנסצנות מורכבות שדרשו דיוק. במרחב בימתי לא גדול במיוחד

ההולכים בחושך

ההולכים בחושך

ההולכים

ההולכים

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן